User Tools

Site Tools


ham:sdr

Table of Contents

RTL-SDR

Dlouhou dobu jsem nacházel spoustu projektů se softwarově definovanými rádii, ale nevěnoval jsem tomu více času až do ledna 2017. Cesta nejmenšího odporu vedla přes stránky RTL-SDR je zde pohromadě spousta informací ohledně softwaru, který s SDR umí pracovat, spousta návodů v guide booku a také aktualizovaný blog plný hezkých projektů.

Zakoupil jsem tedy USB dongle RTL-SDR a frekvenční zádrž pro pásmo 88-108 MHz na doporučení Jendy, který se zmiňuje o svém praktickém dopadu přesyceného vstupu DSP

http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-com-broadcast-fm-band-stop-filter-88-108-mhz-reject-now-for-sale/

whatsapp_image_2017-02-20_at_10.14.47.jpeg

openwebrx

Openwebrx jsem také musel vyzkošet na Raspberry Pi 3.

Od kolegy HA5KFU hezky zpracovaná bashová dávka včetně věcných komentářů. Vše funguje na první dobrou. Kód je možné spustit ze souboru.

sudo apt-get install build-essential git libfftw3-dev cmake libusb-1.0-0-dev nmap 
#nmap itself is not used by OpenWebRX at all, but we need to install it because the ncat tool is packaged with it.
#ncat is a netcat alternative which is used by OpenWebRX for internally distributing I/Q data, 
#  and also solves the incompatibility problems among netcat versions.

#Fetch and build rtl-sdr, skip if already done (subdirectories will be created under the current directory).
git clone git://git.osmocom.org/rtl-sdr.git
cd rtl-sdr/
mkdir build
cd build
cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES=ON
make
sudo make install
sudo ldconfig
cd ../..

#Disable the DVB-T driver, which would prevent the rtl_sdr tool from accessing the stick
#(if you want to use it for DVB-T reception later, you should undo this change):
sudo bash -c 'echo -e "\n# for RTL-SDR:\nblacklist dvb_usb_rtl28xxu\n" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf'
sudo rmmod dvb_usb_rtl28xxu # disable that kernel module for the current session

#Download OpenWebRX and libcsdr (subdirectories will be created under the current directory).
git clone https://github.com/simonyiszk/openwebrx.git
git clone https://github.com/simonyiszk/csdr.git

#Compile libcsdr (which is a dependency of OpenWebRX)
cd csdr
make
sudo make install

#Edit OpenWebRX config or leave defaults
nano ../openwebrx/config_webrx.py 

#Run OpenWebRX
cd ../openwebrx
./openwebrx.py

Gqrx

Gqrx

sudo add-apt-repository -y ppa:bladerf/bladerf
sudo add-apt-repository -y ppa:ettusresearch/uhd
sudo add-apt-repository -y ppa:myriadrf/drivers
sudo add-apt-repository -y ppa:myriadrf/gnuradio
sudo add-apt-repository -y ppa:gqrx/gqrx-sdr
sudo apt-get update
sudo apt-get install gqrx-sdr
sudo apt-get install libvolk1-bin
volk_profile
#be patient :)))
sudo reboot
ham/sdr.txt · Last modified: 2017/02/23 23:34 by tomas