User Tools

Site Tools


ham:av2040

Funkční kopie antény AV 2040 UHF


Motivace

Jde o koncept vytvoření věrné a funkční kopie anténního systému používaného moderní armádou pro komunikace přes satelity. Účel použití je primárně cílen na milsim akce a airsoft. Anténa je nyní laděna pro frekvence 448,550 MHz, což je střed pásma pro bezlicenční provoz dle všeobecného oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28

Řešené problémy

  • Při satelitní komunikaci míří anténní systém na geostacionární satelit s vysokým úhlem elevace - v praxi při direktním provozu je potřeba anténou mířit nikoliv do nebe ale ideálně na protilehlou stanici.
  • Frekvence UHF satelitů je v pásmu 260-300 MHz a tomu odpovídají rozměry antény - kopie antény je kvůli použití frekvenci rozměrově téměř poloviční, nevýhoda je na první pohled rozpor se vzorem, na druhou stranu je zásadní a praktickou výhodou menší celkový rozměr a váha.
  • Anténa AV 2040 (a jiné) je konstruována pro pravotočivou kruhovou polarizaci, která se při satelitní komunikaci s UHF satelity používá - pro běžné direktní spojení je vhodnější lineární polarizace s vertikální orientací, proto se z původních čtyř elementů, využívají pouze dva a u reflektoru jsou zásadní pouze prvky v rovině za zářiči.

verze 1

První verze byla účelově vytvořena k otestování funkčnosti při provozu a pro jednoduché naladění antény, je možné měnit rozměry zářiče i reflektoru a zároveň vzdálenost mezi nimi.

Anténa je typu Yagi, tedy půlvlnný dipól (na obrázku označený červeně) doplněný reflektorem (označený modře). Zásadní pro správnou funkčnost antény jsou rozměry půlvnného dipólu, reflektoru a vzdálenost mezi nimi (označena zeleně). Ostatní části antény, kromě těch vyznačených, mají minimální vliv na funkčnost.

délka půlvlnného dipólu = ( 299792458 / f / 2 ) * 0,92
délka reflektoru = délka půlvlnného dipólu * 1,05
vzdálenost mezi půlvlnným dipólem a reflektorem = 299792458 / f * 0.225\\

Konstrukce

  • Al trubička 8/6 mm, 10/8 mm, profil 15 mm
  • PLA konstrukční prvky vytištěné na 3D tiskárně + drobný materiál v podobě šroubků M3 a M5.Měření antény

Orientační měření ukazuje rezonanční kmitočet antény kolem frekvence 449,800 MHz a Return Loss attenuation odhadem kolem -33 dB, čemuž odpovídá PSV 1,046 a odpovídá preciznosti a kvalitě provedení.

Praktický provoz

Nahození převaděče OK0BC z lokátoru JO70DF, vzdálenost 102 km, intenzita signálu S8, TRX Yaesu FT-2DR
(Nutno poznamenat, že takhle nízko položená anténa a narušená její blízká vzdálenost není nejvhodnější umístění)


Zdroje

  1. AV 2040 UHF Satellite Communication (SATCOM) Antenna tds_av2040.pdf
ham/av2040.txt · Last modified: 2019/07/16 15:23 by tomas